Workshop
Moscow International Workshop 2018
Host
Co-organizers:Sponsors:
Petrozavodsk Winter Camp 2019
 

Match Score:
MIPT
34
4565:00
:
19
2695:00
UralSib

Day 2: Div A+B Contest 2

Last success: 04:58:58, Moscow IPT: Good Game (Golovanov, Machula, Uvarov), problem G
Last Submit: 04:59:51, Moscow IPT: Shock Content (Stepanov, Sergunin, Belykh), problem K

PlaceTeam nameA
6/37
B
3/3
C
8/10
D
0/0
E
4/10
F
8/20
G
1/11
H
8/11
I
3/4
J
8/22
K
4/29
L
0/0
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
Moscow IPT: Racoons (Grigoryev, Tretyakov, Shpakovskij)
+
0:23
+
1:58
+
0:21
-
+1
3:25
+
0:39
-7
4:59
+
0:52
+1
4:06
+
1:15
+1
2:43
-
-
9100225%0.28
2.
Moscow IPT: Good Game (Golovanov, Machula, Uvarov)
+4
2:07
-
+
0:21
-
+1
2:35
+1
0:13
+3
4:59
+
1:03
+
2:43
+
1:16
+1
4:17
-
-
9137452%0.31
3.
Moscow IPT: Shock Content (Stepanov, Sergunin, Belykh)
+6
3:34
+
4:01
+
0:07
-
+2
2:51
+
0:34
-
+
0:44
+
1:45
+1
1:38
-7
5:00
-
-
8109452%0.25
4.
Moscow IPT: zzzzz (Kulkov, Mosyagin, Semenov)
+1
0:40
+
4:20
+
0:24
-
+2
3:33
+
0:19
-
+1
0:44
-
+
1:09
+7
3:26
-
-
8109557%0.23
5.
Far Eastern FU: 1 (Blinov, Zhikhareva, Danilov)
+2
2:53
-
+
0:20
-
-
+3
0:38
-
+
1:01
-
+3
2:32
+5
4:13
-
-
695768%0.12
6.
Ufa SATU: Cashen'ka (Valiev, Agishev, Kryukov)
+
4:35
-
+
0:22
-
-
+4
0:49
-
+
1:39
-
+7
4:59
-
-
-
596468%0.05
7.
Tyumen IU: Too old for this in 3, 2, 1... (Artemov, Romanov, Gilazetdinov)
-6
3:20
-
+
0:15
-
-
+2
0:20
-
+
0:40
-
+
0:56
-4
4:58
-
-
417133%0.00
8.
Novosibirsk SU 1 (Matveev, Arkhipov, Mokrousov)
-12
4:59
-
+2
0:29
-
-
+2
0:42
-
+2
1:50
-
+3
4:02
-
-
-
460369%0.00
Submits sent:373100102011114222900157
Accepted:6
(16%)
3
(100%)
8
(80%)
0
(0%)
4
(40%)
8
(40%)
1
(9%)
8
(72%)
3
(75%)
8
(36%)
4
(13%)
0
(0%)
0
(0%)
53
(33%)
Dirt:13
(68%)
0
(0%)
2
(20%)
0
(0%)
6
(60%)
12
(60%)
3
(75%)
3
(27%)
1
(25%)
14
(63%)
14
(77%)
0
(0%)
0
(0%)
68
(56%)