Workshop
Moscow International Workshop 2018
Host
Co-organizers:Sponsors:
Petrozavodsk Winter Camp 2019
 

Match Score:
ITMO
34
3429:00
:
29
3984:00
Kazakhstan

Day 2: Div A+B Contest 2

Last success: 04:44:16, Kazakh-British TU 2 (Zhusupov, Amanov, Aman), problem B
Last Submit: 04:59:54, ITMO University: ITMO 104 (Rakhmatullin, Anoprenko, Tsaplin), problem G

PlaceTeam nameA
8/18
B
5/18
C
8/9
D
0/0
E
6/23
F
8/24
G
0/15
H
8/9
I
5/7
J
8/16
K
7/23
L
0/0
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
ITMO University 1 (Drozdova, Kirillov, Sayutin)
+1
1:02
+2
1:47
+1
0:12
-
+
2:13
+4
0:21
-6
4:55
+
0:39
+
2:25
+
0:32
+2
1:29
-
-
984052%0.12
2.
ITMO University: ITMO 104 (Rakhmatullin, Anoprenko, Tsaplin)
+
0:31
+
2:31
+
0:19
-
+
2:51
+1
0:34
-3
5:00
+
0:53
+
2:59
+1
1:16
+1
1:43
-
-
987725%0.12
3.
ITMO+SCH_Lyceum_KFU: BudAlNiq team (Budin, Gainullin)
+3
2:26
+2
2:44
+
0:11
-
+
1:23
+1
0:22
-5
5:00
+
0:40
+
3:49
+1
0:52
+
2:08
-
-
9101543%0.12
4.
IITU 1 (Satylkhanov, Baimukanov, Kuanyshbay)
+
3:07
-
+
0:07
-
+3
2:55
+3
0:44
-1
1:23
+1
0:35
+
4:06
+1
0:50
+
3:29
-
-
8111350%0.09
5.
Kazakh-British TU 2 (Zhusupov, Amanov, Aman)
+3
2:47
+4
4:45
+
0:19
-
+9
3:05
+3
0:45
-
+
0:36
-2
4:39
+3
1:23
+
3:11
-
-
8145173%0.09
6.
ITMO University: Komanda (Korobkov, Poduremennykh, Naumov)
+3
2:26
-
+
0:14
-
+
1:42
+1
0:51
-
+
0:46
+
3:20
+
0:58
-7
5:00
-
-
769736%0.09
7.
SCH_Almaty: Wonder Pets (Sardarbekov, Zakarin, Jankurazov)
+
1:19
+5
2:38
+
0:19
-
-5
4:27
+3
0:53
-
+
0:39
-
+
1:06
+1
1:54
-
-
770856%0.07
8.
Kazakh-British TU: AON (Akhanov, Kenen, Omarov)
+
1:49
-
+
0:06
-
-
+
0:27
-
+
1:07
-
+2
1:28
+5
4:35
-
-
671253%0.02
Submits sent:18189023241597162300162
Accepted:8
(44%)
5
(27%)
8
(88%)
0
(0%)
6
(26%)
8
(33%)
0
(0%)
8
(88%)
5
(71%)
8
(50%)
7
(30%)
0
(0%)
0
(0%)
63
(38%)
Dirt:10
(55%)
13
(72%)
1
(11%)
0
(0%)
12
(66%)
16
(66%)
0
(0%)
1
(11%)
0
(0%)
8
(50%)
9
(56%)
0
(0%)
0
(0%)
70
(52%)