Workshop
Moscow International Workshop 2018
Host
Co-organizers:Sponsors:
Petrozavodsk Winter Camp 2019
 

Match Score:
Moscow.B
12
1340:00
:
13
2194:00
NEERC.South.B

Day 2: Div A+B Contest 2

Last success: 04:40:46, Kazan FU: The_Tascher_Team (Serov, Azimov, Nigmatullin), problem J
Last Submit: 04:57:50, Voronezh SU #1 (Nogikh, Tishin, Berezhnov), problem J

PlaceTeam nameA
3/32
B
0/0
C
6/8
D
0/0
E
0/0
F
6/19
G
0/0
H
6/8
I
0/0
J
3/33
K
1/4
L
0/0
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
Saratov SU 3: Dron Marathon (Sokolkov, Romashchenko, Nartsev)
+6
4:23
-
+
0:45
-
-
+1
1:12
-
+
1:02
-
+
1:39
+2
4:18
-
-
697960%0.31
2.
Bauman Moscow STU (Rudnev, Kudryavtsev, Zashikhin)
-15
4:43
-
+1
0:44
-
-
+1
1:04
-
+
1:21
-
+1
1:43
-
-
-
435242%0.12
3.
Moscow AI #2  (Dorokhov, Krivov, Sorokin)
+
2:55
-
+
0:52
-
-
+
1:05
-
+
1:55
-
-2
1:33
-
-
-
44070%0.12
4.
NRNU MEPhI: Towelie (Latyshev, Borzenkov, Gridasov)
+4
3:27
-
+
0:56
-
-
+1
1:17
-
+1
2:01
-
-7
4:30
-1
4:55
-
-
458160%0.12
5.
Kazan FU: The_Tascher_Team (Serov, Azimov, Nigmatullin)
-4
4:49
-
+
0:45
-
-
+8
1:08
-
+1
2:06
-
+11
4:41
-
-
-
492083%0.12
6.
Voronezh SU #1 (Nogikh, Tishin, Berezhnov)
-
-
+1
1:14
-
-
+2
1:42
-
+
0:59
-
-9
4:58
-
-
-
329550%0.00
Submits sent:3208001908033400104
Accepted:3
(9%)
0
(0%)
6
(75%)
0
(0%)
0
(0%)
6
(31%)
0
(0%)
6
(75%)
0
(0%)
3
(9%)
1
(25%)
0
(0%)
0
(0%)
25
(24%)
Dirt:10
(76%)
0
(0%)
2
(25%)
0
(0%)
0
(0%)
13
(68%)
0
(0%)
2
(25%)
0
(0%)
12
(80%)
2
(66%)
0
(0%)
0
(0%)
41
(62%)