Workshop
Moscow International Workshop 2018
Host
Co-organizers:Sponsors:
Petrozavodsk Winter Camp 2019
 

Match Score:
UralSib.B
7
1664:00
:
9
2183:00
NEERC.South.B

Day 3: Div B Geometry Contest

Last success: 04:55:25, Kazan FU: The_Tascher_Team (Serov, Azimov, Nigmatullin), problem D
Last Submit: 04:59:46, Kazan FU: The_Tascher_Team (Serov, Azimov, Nigmatullin), problem H

PlaceTeam nameA
5/18
B
4/40
C
3/17
D
2/35
E
0/4
F
0/0
G
0/0
H
1/9
I
0/0
J
0/0
K
1/2
TotalTimeDirtSE
1.
Saratov SU 3: Dron Marathon (Sokolkov, Romashchenko, Nartsev)
+1
0:37
+1
2:09
+3
4:30
+4
2:18
-4
5:00
-
-
-
-
-
+1
4:18
5103266%0.50
2.
Chelyabinsk SU: Runtime Error (Voronin, Zhernov, Krendal)
+2
3:17
+1
0:30
+1
1:25
-13
4:56
-
-
-
-
-
-
-
339257%0.33
3.
Kazan FU: The_Tascher_Team (Serov, Azimov, Nigmatullin)
+1
3:26
+
1:19
-2
4:36
+16
4:56
-
-
-
-4
5:00
-
-
-
392185%0.39
4.
Novosibirsk SU: There is one nuanceĀ  (Plyusnin, Lozhnikov, Kazak)
-3
4:57
+10
4:44
+
3:39
-
-
-
-
+1
4:50
-
-
-
3101378%0.56
5.
Voronezh SU #1 (Nogikh, Tishin, Berezhnov)
+5
2:10
-17
4:56
-
-
-
-
-
-2
3:22
-
-
-
123083%0.17
6.
Perm br of NRU HSE: Olympic Reserve Programmmers (Ketov, Kokovin, Suntsev)
+1
3:59
-7
4:20
-8
3:45
-
-
-
-
-1
2:49
-
-
-
125950%0.17
Submits sent:184017354009002125
Accepted:5
(27%)
4
(10%)
3
(17%)
2
(5%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(11%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
16
(12%)
Dirt:10
(66%)
12
(75%)
4
(57%)
20
(90%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(50%)
48
(75%)